3. Osale uuringus

Uuringus osalemiseks pead klikkima uuringukutses toodud lingile.

Uuringutes osalemine on täiesti vabatahtlik

Veebipaneeli liikmel ei ole kohustust uuringus osaleda, tal on õigus valida, kas ta vastab uuringukutsele või mitte. Samuti on tal õigus pooleli jätta ja loobuda küsimustikule vastamisest ja arvamuse avaldamisest mis tahes uuringu etapil. Liikmel on õigus ka vastamine katkestada ning hiljem vastamist jätkata.

Siiski tuleb silmas pidada, et uuringu jaoks on seatud kindel ajavahemik, millal oodatakse vastajaid küsimustikke täitma ja arvamust avaldama. Kui vajalik vastajate hulk on saavutatud, ei õnnestu Sul enam ankeeti täita.

Sõeluuringud

Osade uuringute puhul võib juhtuda, et otsitakse arvamust üksnes teatud tüüpi vastajatelt. Siis võib juhtuda, et peale esimeste küsimuste vastamist lõpetatakse intervjuu, kui vastaja taust ei sobi soovitud tingimustega.

Kõik Sinu antud vastused ning arvamusavaldused on anonüümsed

Turu-uuringute AS keskkonnas avaldatud arvamusi ja vastuseid ei seota vastaja isikuga. Uuringute tellijad saavad uuringu käigus kogutud andmed ja arvamused üldistatud kujul, ilma vastaja nime ja kontaktandmeteta. See välistab võimaluse seostada konkreetseid vastuseid ja arvamusavaldusi konkreetse liikmega. Lähtume vastajate andmete töötlemisel nii kehtivast seadusandlusest kui rahvusvaheliselt tunnustatud uuringute nö hea tava reeglitest (ESOMAR-i reeglid).